Vi erbjuder


Gruppbehandling för barn "Hemliga Klubben" och gruppbehandling för vuxna

Vi har behandlingsgrupper för barn, tonåringar och vuxna. Syftet med grupperna är att få ny kunskap och förklaringar kring problem som finns i familjen, bearbeta svåra livshändelser, avlasta ansvar och skuldkänslor samt hitta hälsosammare strategier för att hantera det som är svårt. I grupp får alla möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Samtal med andra under professionell ledning ger också förklaringar som gör den egna livssituationen mer begriplig. Vi har kontakt med de vuxna i familjen när barn går i grupp.

Barngrupperna är åldersindelade från fyra års ålder och uppåt. I barngrupperna använder vi oss av flera verktyg såsom lek, bild och drama.

För dig som vuxen anhörig kan vi t.ex. erbjuda deltagande i föräldragrupp. För att delta i föräldragrupp behöver inte barnen vara aktuella hos oss.


Individuell behandling

Vi erbjuder enskilda samtal både till barn och vuxna. Samtalen är vanligtvis 45 minuter. Syftet med samtalen är detsamma som vid deltagande i grupp.


Anhörigvecka

Anhörigvecka för dig som vuxit upp eller levt nära någon med alkohol/drogberoende, psykisk ohälsa eller andra dysfunktionella familjemönster. Syftet är att hitta nya sätt att hantera sin livssituation. Anhörigveckan sker i internatform och innehåller ett variationsrikt schema med föreläsningar, gruppsamtal, individuella samtal efter behov samt tillfällen för trevlig samvaro. Antalet platser är begränsat.


Bedömning

Eleonoragruppen erbjuder bedömningar och vårdhänvisningar av personer med alkohol - och drogproblem, bl.a. med hjälp av bedömningsinstrument såsom ADDIS. ADDIS är en bedömningsmetod som rekommenderas av socialstyrelsen och används för att diagnostisera skadligt bruk, missbruk och beroende av alkohol och andra droger. Företag och andra arbetsplatser kan hänvisa anställda till oss för bedömning och motivation till förändring.


Föreläsningar och utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningar, föreläsningar och work-shops för arbetsplatser, företag och organisationer. Vägledning för hela personalgrupper eller enstaka personalansvariga.

Vi föreläser regelbundet på Läkarprogrammet och har genomfört föreläsningar och samarbeten inom Sjuksköterskeprogrammet, Socionomprogrammet, Lärarprogrammet, Jobb- och Kunskapstorget samt medverkat vid utbildningsinsatser inom akutsjukvård, utbildning till BVC-personal, förskola/skola och socialtjänst. Vi har även medverkat vid Socialstyrelsens och SKLs arbete med att ta fram informations- och utbildningsmaterial.


Skolinformation

Vi går regelbundet ut i skolklasser och berättar om konsekvenser för barn när någon i familjen dricker för mycket eller lider av psykisk ohälsa. Informationen syftar till att de barn som är berörda ska kunna få adekvat hjälp.


Handledning/Konsultation