INFORMATION TILL FÖRETAG/ARBETSGIVARE

"Hur mycket jag dricker på min fritid är min ensak. Bara jag sköter mitt jobb så ska väl ingen lägga sig i." Det är säkert några som håller med om det.

Problemet är att för hög konsumtion av alkohol/ tabletter förr eller senare påverkar hälsan och hur man fungerar som medarbetar på sin arbetsplats. Om vi skaffar oss goda förutsättningar till hur vi ska förhålla oss till frågan om alkohol och droger kan vi både förebygga problem och agera i tid.

Eleonoragruppen har lång och gedigen erfarenhet av arbete med alkohol/drog/tablettberoende, krishantering, arbetsrelaterade problem, stress, depression, samt psykosociala problem. Våra kunder och andra uppdragsgivare får ett professionellt bemötande i en trivsam miljö.

 


Nyheter
2020-07-02 Utbildning: Föräldrastöd
Vi erbjuder utbildning i föräldrastöd, vid intresse ta kontakt med oss så berättar vi m...
2020-07-02 "Att möta barn i svåra livssituationer. Fokus på små barn, 4-7 år"
Vi har under många år arbetat med barn i åldrarna 4-7 år och erbjuder utbildning på omr...
2020-03-17 Information med anledning av Coronaviruset
Eleonoragruppen följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. Var god respektera de va...
Aktiviteter
Prime for life
Prime for life är en kurs som handlar om att förebygga alkohol - och drogrelaterade pro...
2020-10-01 Barngruppsledarutbildning
Vi kan regelbundet erbjuda vår barngruppsledarutbildning "Samtal med barn i svå...
Tisdagsföreläsningar hösten 2020
Eleonoragruppen bjuder in Dig till en föreläsningsserie med fokus på beroendeutveckling...
 


 


Eleonoragruppen har behandlingsgrupper för barn från fyra års ålder, tonåringar och vuxna.

Som företag kan Du vara med och sponsra, så att barn ges möjlighet att delta i behandlingsgrupp. Kontakta oss via mail info@eleonoragruppen.se eller telefon 013-129930 om ni är intresserade av detta. Vi erbjuder alla våra sponsorer snabb återkoppling och rådgivning i frågor som rör beroende, psykisk ohälsa, våld, stressrelaterad problematik, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och livskriser.


"Jag tycker att Hemliga Klubben är bäst, alla borde gå i den...."

Eleonoragruppen anordnar anhörigvecka två gånger per år. För många är det är stort steg att ta, här berättar en person om sin upplevelse:

”Under mina samtal kom det upp vid flera tillfällen om jag var intresserad av att delta på en anhörigvecka. Jag tyckte att det inte var något för mig. Trodde inte på idén att sitta flera i grupp och prata, tyckte att jag kunde få ut samma sak i mina enskilda samtal. Men efter en viss mognad och upprepade försök från personalens sida så bestämde jag mig ändå för att följa med...

Klicka på läs mer för att se hela berättelsen

Bok2

Välkomna till vår föreläsningsserie. Föreläsningarna startar första helgfria tisdagen i varje månad. Sammanlagt är det tre träffar på en månad. Missar du en träff kan du ta igen den följande månad. Föreläsningarna är kostnadsfria. Fika serveras till självkostnadspris.

Föreläsningarna handlar om; beroendeutveckling, konsekvenser för anhöriga och personliga berättelser.

Du behöver inte anmäla dig, utan är välkommen till våra lokaler på Järnvägsgatan 8 A på tisdagar mellan kl. 18.00-19.30. Under ”Aktiviteter” kan du hitta aktuella datum.

Kontakta oss på Eleonoragruppen

Det är enkelt att kontakta oss!

Ni kan ringa på 013-129930 och lämna ett meddelande på telefonsvararen, så återkommer vi så snart vi har möjlighet. Det går även bra att maila till info@eleonoragruppen.se.

Har du synpunkter, klagomål, kommentarer, något du är nöjd med eller förslag till förbättringar kring någonting som rör Eleonoragruppens verksamhet går det bra att lämna dessa när du är på besök hos oss, skriva här under meddelande, använd dig av kommunens broschyr "Välkommen att tycka till!" eller skicka brev eller e-post till Kontakt Linköping.

För mer info klicka på länken: https://www.linkoping.se/forsk...