Avtal


Eleonoragruppen har ramavtal med Linköpings kommun. Detta möjliggör för familjer i Linköping som har barn upp till 20 år att kostnadsfritt och utan remiss eller biståndsbeslut ta kontakt med verksamheten. Om du är barn/ungdom under 20 år eller vuxen och har barn under 20 år, kan du söka dig direkt till oss. En del familjer kommer även till oss på inrådan av socialtjänsten och då föranleds kontakten av en utredning och ett biståndsbeslut.

Du kan hitta mer information om vilka stödinsatser som finns i Linköpings Kommun här: www.linkoping.se

Om du är äldre än 20 år, men inte har barn eller om du är boende i annan kommun kan du ändå komma till oss, men behöver då bekosta samtalen själv eller med hjälp av socialtjänsten i din hemkommun.

Hör gärna av Dig om Du har några frågor!