Sponsorer


Vi har behandlingsgrupper för barn, tonåringar och vuxna.

Man kan gå i grupp om man själv eller en närstående drabbats av psykisk ohälsa, beroendeproblematik, våld samt vid uppslitande skilsmässor/separationer. Det kan också vara andra typer av kriser eller trauman. Alla liv kan förändras, det är vår övertygelse här på Eleonoragruppen.

Syftet med grupperna är att få ny kunskap och förklaringar kring problem som finns i familjen, bearbeta svåra livshändelser, avlasta ansvar och skuldkänslor samt hitta hälsosammare strategier för att hantera det som är svårt. I grupp får alla möjlighet att uttrycka sina känslor och tankar. Samtal med andra under professionell ledning ger också förklaringar som gör den egna livssituationen mer begriplig. Vi har kontakt med de vuxna i familjen när barn går i grupp.

Barngrupperna är åldersindelade från fyra års ålder och uppåt. I barngrupperna använder vi oss av flera verktyg såsom lek, bild och drama.

Som företag kan Du vara med och sponsra, så att barn ges möjlighet att delta i behandlingsgrupp. Kontakta oss via mail info@eleonoragruppen.se eller telefon 013-129930 om ni är intresserade av detta. Vi erbjuder alla våra sponsorer snabb återkoppling och rådgivning i frågor som rör beroende, psykisk ohälsa, våld, stressrelaterad problematik, relationsproblem, arbetsrelaterade problem och livskriser.