Företag/ arbetsgivare


Lokal

"Hur mycket jag dricker på min fritid är min ensak. Bara jag sköter mitt jobb så ska väl ingen lägga sig i."

Det är säkert några som håller med om det. Problemet är att för hög konsumtion av alkohol/ tabletter förr eller senare påverkar hälsan och hur man fungerar som medarbetar på sin arbetsplats. Om vi skaffar oss goda förutsättningar för hur vi ska förhålla oss till frågan om alkohol och droger kan vi både förebygga problem och agera i tid.

Eleonoragruppen har lång och gedigen erfarenhet av arbete med alkohol-/drog-/tablettberoende, krishantering, arbetsrelaterade problem, stress, depression samt psykosociala problem. Våra kunder och andra uppdragsgivare får ett professionellt bemötande i en trivsam miljö.

Vi arbetar med:

  • individuella stöd - och motivationssamtal
  • konsultation och rådgivning till nyckelpersoner inom Er organisation
  • utbildnings- och informationsinsatser
  • alkohol - och drogbedömningar, vi utför ADDIS-bedömning

Vi kan även erbjuda utbildningen "Prime for life" till hela eller delar av arbetsgruppen. Till skillnad från andra utbildningar som erbjuds på marknaden är syftet med "Prime for life" förebyggande - vi vill med andra ord förhindra att problem överhuvudtaget uppstår. Vi gör detta genom att erbjuda varje deltagare möjlighet att undersöka sin egen biologiska risknivå och ger sedan kunskap om hur man kan göra lågriskval för att undvika problem i samband med alkohol.